//آیا ماسک زدن سطح اکسیژن را کاهش می‌دهد؟

آیا ماسک زدن سطح اکسیژن را کاهش می‌دهد؟

جوان آنلاين: یک پزشک ایرلندی برای اثبات این موضوع که زدن ماسک هیچ تأثیری بر روی کاهش اکسیژن ندارد، ۶ ماسک را روی هم به صورتش می‌زند تا تأثیرش را بر روی دستگاه به عموم نشان دهد.

منبع : www.javanonline.ir

همرسانی خبر