//اختلال نگرانی با سلامت روانی افراد چه می‌کند؟

اختلال نگرانی با سلامت روانی افراد چه می‌کند؟

آرمان ملی : روانشناس باليني گفت: اختلال نگراني، ‌اضطراب و استرس‌زا است و از ذهن منفي شروع مي‌شود و در صورت عدم‌کنترل و استمرار، سلامت روان فرد مبتلا را به خطر مي‌اندازد. زهرا سجادي با بيان اينکه بسياري اوقات نگراني‌ها نه‌تنها بي‌مورد و کم‌اهميت بلکه ناشي از تفکرات غلط و ذهن پريشان نشات مي‌گيرد، افزود: بيشتر اوقات فردي که دچار نگراني است مدام فکر مي‌کند که ديگران در رابطه با او چه فکر مي‌کنند و به دنبال انجام کارهاي تلافي‌جويانه است. وي گفت: نگراني از اينکه در مقابل ديگران حرفي غلط يا کار اشتباهي از او سرزند و يا نسبت به طرز لباس پوشيدن و آرايش کردن مورد تمسخر ديگران قرار گيرد، اختلال نگراني را تشديد مي‌کند. در اينگونه مواقع اين اضطراب و نگراني‌ بيشتر روي ارتباط کاري تأ‌ثير منفي خواهد گذاشت و در صورت استمرار، مشکلات بعدي به همراه دارد. اين روان‌درمانگر با بيان اينکه نگراني در همه‌جا و براي همه وجود دارد حتي در بسياري از موارد و اتفاقاتي که دور و اطراف مي تواند رخ دهد، تصريح کرد: در زمان حاضر که ويروس کوويد‌19 دنيا را تحت‌الشعاع قرار داده، نگراني در اينگونه مواقع در همه‌جا هست و همگان نگران مي‌شوند و اين نوع نگراني را نمي توان برگرفته از يک ذهنيت بيمارگونه و مضطرب دانست. سجادي گفت: در حقيقت افرادي که گرفتار اضطراب و نگراني دروني هستند با اين رويه مي‌خواهند به نوعي از شدت دردهاي خود بکاهند، به عبارتي نگراني بعد از مدتي مانند ابزاري براي جلوگيري از بروز حوادث ناخوشايند و تهديد کننده براي اين دسته افراد مبدل مي‌شود و از اين رو به نظر نمي‌رسد فردي بخواهد نگران‌کننده باشد يا از چيزي رنج برد. وي افزود: نگراني از تنها ماندن و فراموش شدن،‌ نگران از عدم‌موفقيت در امتحانات و اينکه نگران فراموش شدن و يا ديگران او را فردي خوب ارزيابي نکنند، از عمده موارد ذهن نگران به شمار مي رود که بسياري از افراد به آن دچار هستند و بايد تلاش کرد از طريق راهکارهاي پيش‌رو اين اضطراب و نگراني را کاهش داد و رفع کرد. اين روانشناس باليني تصريح کرد: براي برون‌رفت از اين حالت و کاهش نگراني نياز است که به دنبال راهکار بود و شرايط را با فردي که با روحيات آن آشنا است، مطرح و نگراني خود را مورد به مورد در ميان گذاشت. بايد در اينگونه مواقع اضطراب را به حداقل کاهش داد و بيشتر به دنبال اشتغال و سرگرم کردن خود بود. با ورزش و تنفس کنترل شده، مي‌توان وقت براي نگران شدن را به زماني ديگر موکول کرد. سجادي در مورد بهترين راهکار براي کنترل نگراني گفت: توجه به زمان و اوقاتي است که نگراني و اضطراب به فرد روي مي آورد، در اين صورت مي توان ميان نگراني سودمند و واقعي و ترس و نگراني غيرمفيد تفاوت قائل شد و نگراني سودمند را با توجه به ذهنيتي که داريم تبديل به اقدامي براي رسيدن به راه‌حل کرد. وي با بيان اينکه در بسياري اوقات نگراني‌ افراد اصلا مهم نيست و بايد دانست که اين تفکر غلط برگرفته از ذهن پريشان احوال است، ‌تصريح کرد: در اينگونه مواقع با تصوير‌سازي يک منظره يا تکرار يک سخن يا پيام پسنديده و آموزنده ، ذهن خود را از يک موقعيت استرس زا و مضطرب دور کنيد. براي همه چيز برنامه‌ريزي داشته باشيد و همه مسائل را که احتمالا در آينده پيش خواهد ‌آمد حل و فصل کنيد.

نبع : http://www.armanmeli.ir

همرسانی خبر