//افزایش مسمومیت با مصرف استامینوفن

افزایش مسمومیت با مصرف استامینوفن

آرمان ملی : نتايج يک بررسي نشان مي‌دهد: مصرف استامينوفن به‌عنوان شناخته‌شده‌ترين مسکن بدون نسخه به‌طور فزاينده‌اي موجب مسموميت مي‌شود. استامينوفن يکي از متداول‌ترين مسکن‌هاي مصرفي است. اين دارو در تسکين دردهاي خفيف و تب کاربرد گسترده‌اي دارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد: طي چند دهه گذشته در بسياري از کشورها مصرف اين دارو بيش از حد افزايش‌يافته است که مي‌تواند به در دسترس‌بودن دوز موجود از اين دارو مرتبط باشد. بررسي انجام شده در سوئيس نشان مي‌دهد: در صورت تجويز داروي استامينوفن توسط پزشک باز مشاهده مي‌شود دوز بالاتري از اين دارو به‌راحتي موجب مسموميت در افراد مي‌شود.

منبع : www.armanmeli.ir

همرسانی خبر