//انجام مطالعه ملی ویژگی‌های مرگ‌ومیر بیماران دارای کووید-۱۹

انجام مطالعه ملی ویژگی‌های مرگ‌ومیر بیماران دارای کووید-۱۹

ايسنا : رئیس بخش اورژانس بیمارستان سینا درباره نتایج مطالعه ملی ویژگی‌های مرگ‌ومیر بیماران بستری‌شده دارای کووید-۱۹ گفت: وجود سابقه بیماری‌های قلبی، کلیوی و دیابت با افزایش احتمال فوت بیماران همراه بود.

دکتر پویا پاینده مهر از انجام مطالعه ملی ویژگی های مرگ‌ومیر در بیماران بستری شده کووید-19 ایران با همکاری استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران و سازمان اورژانس کشور خبر داد.

وی افزود: در این مطالعه، بیست و سه هزار و 367 بیمار بستری شده با تشخیص قطعی کووید 19 ( PCR مثبت) در بیمارستان های سراسر کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند. ریسک تجمیعی مرگ و میر 30 روزه برای بیماران بستری، 24.4 درصد محاسبه شد.

رئیس بخش اورژانس بیمارستان سینا درباره نتایج این مطالعه بیان کرد:  مرگ‌ومیر در بیماران با سنین بالاتر از 65 سال (در مقایسه با بیماران جوان‌تر) و  در مردان بستری بیشتر دیده شد. وجود سابقه بیماری های قلبی، کلیوی و دیابت با افزایش احتمال فوت بیماران همراه بود.

منبع : https://www.isna.ir/news/99050503485

همرسانی خبر