//انعکاس اقدامات کمیسیون ملی یونسکوایران در واکنش به COVID 19 در سازمان جهانی یونسکو

انعکاس اقدامات کمیسیون ملی یونسکوایران در واکنش به COVID 19 در سازمان جهانی یونسکو

فعالیت های کمیسیون ملی یونسکو ایران در واکنش به بیماری همه گیر COVID-19 به ارتقاء سلامت روانی جامعه کمک می کند. این فعالیت ها در حوزه های فرهنگی ، اطلاعات و ارتباطات و آموزش انجام می شوند؛

براي كسب اطلاعات بيشتر به آدرس ذيل مراجعه كنيد:
http://www.unesco.org/new/en/member-states/single-view/news/iranian_natcoms_response_to_the_covid_19_pandemic/

همرسانی خبر