//اینفوگرافیک؛ توصیه های کرونایی به افراد بی علامت

اینفوگرافیک؛ توصیه های کرونایی به افراد بی علامت

مهر : افرادی که کرونای مثبت دارند، اما علائمی ندارند می توانند با چند راهکار ساده از ادامه چرخه شیوع ویروس کرونا پیشگیری کنند.

منبع : https://www.mehrnews.com/

همرسانی خبر