//با دقت ۹۵ درصد ؛ تشخیص کرونا در ۳۰ دقیقه با تست جدید ادرار و خون

با دقت ۹۵ درصد ؛ تشخیص کرونا در ۳۰ دقیقه با تست جدید ادرار و خون

تحقیقات نشان می دهد یک روش آزمایشگاهی می تواند با تحلیل نمونه ادرار ، خون یا بزاق ظرف ۳۰ دقیقه ابتلا به کووید۱۹ را شناسایی کند.

خبرگزاري مهر :  محققان روش تستی را شناسایی کرده اند که با تحلیل نمونه ادرار، خون یا بزاق فرد، می‌توانند پس از ۳۰ دقیقه ابتلای آنان به کووید ۱۹ را شناسایی کنند.

این روش که به نام RT-LAMP شناخته شده شامل بررسی ماده ژنتیکی یا RNAویروس کرونا در نمونه‌های آزمایشگاهی است. RT-LAMP روشی شناخته شده است که قبلاً برای ردیابی ویروس‌هایی مانند زیکا و ابولا نیز به کار رفته است.

محققان استفاده از این روش برای تشخیص کووید ۱۹ را در یک پژوهش بررسی کردند. به گفته لورا لمب یکی از کارشناسان سیستم خدمات درمانی در ایالت میشیگان آمریکا، هدف اصلی این پژوهش بررسی سریع یک تست تشخیصی بوده است.

به گفته محققان این روش در مقایسه با موارد دیگر ارزان‌تر است و موانع کمتری برای انجام آن وجود دارد. همچنین نتیجه چنین آزمایشی بسیار سریع‌تر از روش PCR مشخص می‌شود. PCR روشی است که هم اکنون در سراسر جهان برای تشخیص ابتلاء به کووید ۱۹ استفاده می‌شود.

برای این منظور محققان روی نمونه‌های شبیه سازی شده از بیماران آزمایش‌هایی انجام دادند. نمونه‌های آزمایشگاهی شبیه سازی شده دارای مواد ژنتیک Sars-Cov-۲ مصنوعی بودند. از سوی دیگر نمونه‌های آزمایشگاهی با ویروس واقعی Sars-CoV-۲ نیز در این تحقیق بررسی شدند. هر دو نوع نمونه‌های آزمایشگاهی با روشRT-LAMPو همچنین PCR آزمایش شدند.

در این پژوهش محققان توانستند با استفاده از روشRT-LAMPویروس Sars-CoV-۲ را در نمونه‌های شبیه سازی ظرف ۳۰ تا ۴۵ دقیقه شناسایی کنند.

به گفته محققان تست RT-LAMP با دقت ۹۵ درصد نمونه‌های آزمایشگاهی با مواد ژنتیک مصنوعی ویروس کرونا را شناسایی کرد. این درحالی است که دقت تستPCR در تشخیص این نوع نمونه‌های آزمایشگاهی ۹۰ درصد اعلام شده است.

به گفته محققان این پژوهش نشان می‌دهد روش تست مذکور می‌تواند مواد ژنتیکی Sars-CoV-۲ را که به نمونه‌های آزمایشگاهی داوطلبان اضافه شده بود، تشخیص دهد.

منبع : mehrnews.com/xS4NM

همرسانی خبر