//با چه مقدار ویروس کرونا و چه مدت‌ هم‌کلامی با فرد مبتلا به کرونا مبتلا می‌شوید؟

با چه مقدار ویروس کرونا و چه مدت‌ هم‌کلامی با فرد مبتلا به کرونا مبتلا می‌شوید؟

قرار گرفتن در معرض عطسه و سرفه فرد مبتلا، ۵ دقیقه صحبت کردن با فرد مبتلا، یا حدود ۵۰ دقیقه قرار گرفتن در یک مکان بسته با فرد مبتلا خطر بیمار شدن را در افراد سالم به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

دو مسیر اصلی برای انتقال کوویدـ۱۹ به بدن وجود دارد. اولین مسیر انتقال از طریق قطرات تنفسی (قطرات منتشرشده هنگام عطسه، سرفه یا صحبت کردن) است. دومین مسیر انتقال از طریق تماس با سطوح آلوده (دست به دست، دست به سطوح و...) است که به انتقال ویروس به بدن منجر می‌شود. 

میزان دوز ویروس و زمانی که فرد در معرض آن قرار می‌گیرد برای برخی بیماری‌ها ارتباط مستقیمی با ابتلا به بیماری خواهد داشت، اما آیا دوز ابتدایی ویروس کرونا و مدت‌زمان مواجهه با ویروس با احتمال ابتلا به بیماری مرتبط است؟

تاثیر میزان دوز ویروس در ابتلای افراد

براساس شواهد موجود، برای اینکه فردی به بیماری کوویدـ۱۹ مبتلا شود لازم است با دوز مشخصی از ویروس مواجه شود. براساس فرمول منتشرشده در برخی مطالعات، ابتلا به این بیماری حاصل‌ضرب مواجهه با دوز مشخصی از ویروس و مدت‌زمان مواجهه است. 

براساس مطالعات انجام‌شده روی ویروس مرس و سارس، تخمین زده می‌شود هزار ذره ویروسی برای ایجاد عفونت لازم است. یک سرفه حدود ۳ هزار قطره رها می‌کند و قطره‌ها با سرعت حدود ۸۰ کیلومتر در ساعت می‌توانند حرکت کنند. اغلب قطره‌ها بزرگ هستند و به سرعت می‌افتند، اما تعداد زیادی از آنها در هوا باقی می‌مانند و می‌توانند در چند ثانیه طول یک اتاق را بپیمایند. هر عطسه حدود ۳۰ هزار قطره رها می‌کند که تا ۳۲۱ کیلومتر در ساعت می‌توانند پیمایش کنند. 

اگر فردی مبتلا باشد، قطرات در هر سرفه یا عطسه او ممکن است حاوی ۲۰۰ میلیون ذره ویروسی باشند. اگر فردی نزدیک بیمار باشد و بیمار مبتلا مستقیما به سمت او عطسه یا سرفه کند احتمال خیلی زیادی دارد که هزار ذره ویروس را استنشاق کند و به بیماری مبتلا شود. حتی اگر آن سرفه یا عطسه به سمت فرد نباشد، برخی قطرات آلوده کوچک می‌توانند چندین دقیقه در هوا معلق بمانند. اگر فردی چند دقیقه بعد از آن عطسه یا سرفه نیز به اتاق وارد شود و چند نفس بکشد احتمال دارد که ویروس لازم را برای مبتلا شدن دریافت کند. 

صحبت کردن با فرد مبتلا چه خطراتی دارد؟

همشهری آنلاین : قطرات ناشی از تنفس سرعت پایینی دارند و به سرعت سقوط می‌کنند به دلیل عدم نیروی بازدمی در یک تنفس، ذرات ویروسی از نواحی پایینی دستگاه تنفسی خارج نمی‌شوند. قطرات تنفسی ناشی از نفس کشیدن تنها حاوی سطوح پایینی از ویروس‌ها هستند. اگر فردی به اتاقی که شخص آلوده در آن تنفس می‌کند وارد شود، ممکن است ۵۰ دقیقه یا بیشتر طول بکشد تا یک دوز عفونی را استنشاق کند.

صحبت کردن نیز رهاسازی قطرات تنفسی را ۱۰ برابر افزایش می‌دهد. ۵ دقیقه صحبت کردن نزدیک با فرد مبتلا لازم است تا فرد سالم، دوز مورد نیاز را برای بیمار شدن دریافت کند. بنابراین هر فردی که در یک فضای بسته مانند دفتر کار مدتی با فرد مبتلا بماند پتانسیل ابتلا را دارد.

دو عامل موثر در ابتلا به بیماری کوویدـ۱۹ دوز (تعداد ویروس) و زمان مواجهه است. به طور خلاصه در معرض عطسه و سرفه قرار گرفتن، ۵ دقیقه صحبت، یا حدود ۵۰ دقیقه قرار گرفتن در یک مکان بسته با فرد مبتلا خطر بیمار شدن را در افراد سالم به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

منبع : hamshahrionline.ir/x6DYD

همرسانی خبر