//تاثیر کرونا بر سلامت روان

تاثیر کرونا بر سلامت روان

آرمان ملی : دکتراي تخصصي روانشناسي در خصوص کرونا و تاثير آن برسلامت روان توضيحاتي ارائه کرد. نصيره مقدم‌فر گفت: ترس از بيماري، ترس از مرگ، بروز مشکلات شغلي و مالي و... سلامت روان افراد را تهديد مي‌کند. وي تاکيد کرد: يکي از مهمترين اين عوامل اضطراب مربوط به بيماري کروناست. مقدم‌فر اظهارکرد: بيشتر تحقيقات بر اضطراب بيماران تمرکز دارند، واقعيت اين است که در زمان همه‌گيري کرونا ترس از بيماري و ترس از مرگ در کنار آشفتگي فعاليت‌هاي روزمره موجب مي‌شود تا افراد سالم نيز با اضطراب بيماري درگير شوند. وي گفت: در اين شرايط بايد تلاش کرد با آموزش مهارت‌هاي زندگي به‌ويژه مهارت مديريت استرس تا حدودي سطح اضطراب موجود را کاهش داد.

منبع : www.armanmeli.ir

همرسانی خبر