//تجمعات، بازدارندگی ماسک در برابر نفوذ ویروس را کاهش می‌دهد

تجمعات، بازدارندگی ماسک در برابر نفوذ ویروس را کاهش می‌دهد

آفتاب يزد: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: ماسک تا ۸۰ درصد می‌تواند از انتشار و همچنین نفوذ ویروس کرونا به مجاری تنفسی جلوگیری کند و تجمعات تاثیر و میزان بازدارندگی ماسک را به شدت کاهش ‌می‌دهد.محمد بهبهانی، متخصص میکروب شناسی پزشکی به مردم توصیه کرد که تا حد امکان از حضور در تجمعات و مکان‌های شلوغ و پرتردد خودداری کنند تا از عوارض بیماری کرونا در امان باشند.

منبع : http://aftabeyazd.ir/

همرسانی خبر