//تشخیص کرونای حاد با آزمایش خون

تشخیص کرونای حاد با آزمایش خون

آرمان ملی : نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که با یک آزمایش ساده خون می‌توان متوجه شد که وضعیت کدام بیمار مبتلا به کووید۱۹ وخیم‌تر شده است. دکتر «رایز» و همکارانش در این مطالعه متوجه شدند که بیماران آنها از تمام زیست‌نشانگرهای برخوردار بودند. سطوح بالاتر این نشانگرها با التهاب و اختلالات خون‌ریزی و افزایش خطر بستری‌شدن در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان و نیاز به حمایت با دستگاه کمک تنفسی ارتباط داشت. در این مورد دکتر «شانت آیانیان» هم گفت: امیدواریم که این زیست‌نشانگرها به پزشکان در تعیین میزان تهاجمی که لازم است برای درمان بیماران به‌کار گیرند،  کمک کند. این محققان گفتند: این آزمایش ساده خون به پزشکان در تصمیم‌گیری‌های بالینی کمک می‌کند.

منبع : http://www.armanmeli.ir/

همرسانی خبر