//دستاوردهای زندگی کرونایی به روایت رئیس سازمان نظام روانشناسی

دستاوردهای زندگی کرونایی به روایت رئیس سازمان نظام روانشناسی

به گزارش پالانيوز و به نقل از ایرنا - رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، از جمله دستاورد مهم سبک زندگی کرونایی را افزایش سواد سلامت جسمی و روانی و سواد رسانه‌ای و تکنولوژی‌های جدید دانست. 

به گزارش روز شنبه روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره، محمد حاتمی ضمن قدردانی از مردم ایران به خاطر پذیرش سبک زندگی جدید که موجب شده در حقیقت خیلی از عادات گذشته را کنار گذارند،‌ افزود: با پذیرش سبک زندگی جدید مردم عادات جدیدی مانند ماندن در خانه، ایجاد فعالیت‌های جدید به منظور آرامش ‌بخشی و استفاده از فرصت‌ها و ارتقاء سلامت جسمی و روانی را تجربه می کنند.
وی گفت: با ورود ویروس کووید 19، استرس و نگرانی وارد زندگی مردم شد و از این رو با ترس منطقی یعنی اینکه ما فوراً با شرایط جدید خود را تطبیق دهیم، سازگار شدیم که این امر باعث می‌شود از خیلی عوارض روانی ناشی از استرس حاد ویروس کرونا جلوگیری شود.

حاتمی افزود: سبک زندگی کرونایی که همکاران روانشناس و مشاوره در سراسر کشور شبانه ‌روز مردم را آموزش دادند، نتیجه‌اش این شد که مردم در خانه بمانند و سبک زندگی جدیدی برای خودن انتخاب کنند، البته سبک زندگی جدید برای اقشار مختلف متفاوت است؛ با توجه به سن، جنس، امکانات، منطقه جغرافیایی و نوع شغل سبک زندگی تفاوت‌هایی دارد.

وی تصریح کرد: هر فرد یا خانواده می تواند در این نوع زندگی برای خود یک سبک تدوین و آن را اجرا کند. در این سبک حتماً مسأله اقدامات بهداشتی، استفاده از تکنولوژی‌های جدید و شیوه های آرام بخشی در خانواده مد نظر قرار می گیرد.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور افزود: دستاورد مهم سبک زندگی کرونایی افزایش سواد سلامت جسمی و ‌روانی و سواد رسانه‌ای و تکنولوژی های جدید است که در آینده اثرات بسیار ارزنده‌ای در ارتقاء سلامت، پیشگیری، پیشرفت و تسهیل زندگی انسان‌ها خواهد داشت که شاید سال‌ها نمی‌توانستیم به این موارد دست یابیم.
حاتمی از  مردم و رسانه ها خواست از این فرصت پیش آمده استفاده کنند و در باب افزایش سواد سلامت جسمانی، روانی و رسانه‌ای اطلاعات خود را بیش از پیش افزایش و نشر دهند که آینده ما و فرزندانمان به آنهاه بستگی دارد.

منبع : www.irna.ir/news/83767755

همرسانی خبر