//راهکارهای زیست‌فناورانه مقابله با کرونا

راهکارهای زیست‌فناورانه مقابله با کرونا

ايسنا : در رویداد فناورانه چالش کرونا قرار است راهکارهای زیست‌فناورانه مقابله با این ویروس بحث و تبادل نظر شود.

وبینار دو روزه راهکارهای زیست‌فناورانه و چالش کرونا ویروس با حمایت ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با همکاری شاخه دانشجویی انجمن بیوتکنولوژی و انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی برگزار می‌شود.

محورهای این وبینار دو روزه شامل ژنومیک، پروتئومیک و شناسایی مولکولی ویروس، ایمونولوژی ویروس و کاربرد آن در تشخیص و فرصت‌ها و پتانسیل‌های موجود در چالش کرونا ویروس برای دانشجویان است.

در این وبینار تخصصی که در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ۲۹ و ۳۰ مرداد ماه برگزار می‌شود، دانشجویان می‌توانند با ۵۰ درصد تخفیف حضور یابند.

منبع : https://www.isna.ir/news/99052820571

همرسانی خبر