//روشی برای شناسایی “کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲” در فاضلاب

روشی برای شناسایی “کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲” در فاضلاب

ایسنا : گروهی از محققان نشان داده‌اند که از هفت روشی که معمولاً برای آزمایش ویروس‌ها در فاضلاب تصفیه نشده استفاده می‌شود، روش "جذب و استخراج" می‌تواند به طور کارآمد کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲ را تشخیص دهد که این می‌تواند وسیله کارامد دیگری برای تشخیص کووید-19 باشد.

شناسایی بیماری کووید-۱۹ اخیرا با انجام آزمایش‌هایی همانند سواب‌های بینی یا نمونه‌های بزاق انجام می‌شود. اکنون محققان دانشگاه هوکایدو اظهار کرده‌اند نظارت بر فاضلاب روشی است که به ما امکان می‌دهد تا میزان شیوع این بیماری همه گیر را در مقیاس بسیار بزرگتر کنترل کنیم. این یک روش جدید نیست و برای تشخیص ویروس‌های فاقد پوشش لیپیدی استفاده شده است؛ اما برای ویروس‌های دارای پوشش لیپیدی مانند کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲ استفاده نشده است.

در مطالعه اخیر، محققان دانشگاه هوکایدو از روشی سریع و اقتصادی برای تشخیص کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲ در فاضلاب استفاده کردند. آنها از ویروس هپاتیت موشی(MHV) که نوعی ویروس دارای پوشش است و بسیار با کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲مرتبط است؛ اما بر انسان تأثیر نمی‌گذارد، استفاده کردند.

دانشمندان ویروس هپاتیت موشی را از مدفوع موش جمع‌آوری کردند و آن را با نمونه‌هایی از فاضلاب تصفیه نشده جمع آوری شده از منطقه بریزبن استرالیا ترکیب کردند. آنها با هفت روش مختلف که معمولاً برای آزمایش ویروس‌های فاقد پوشش لیپید مورد استفاده قرار می‌گیرند، ویروس مذکور را از این نمونه‌ها جدا کرده و مورد بررسی قرار دادند.

آنها سپس این ویروس را با روشی به نام واکنش زنجیره‌ای پلیمراز رونویسی معکوس (Reverse transcription polymerase chain reaction) که مخفف آن (R-PCR) است، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. در این روش RNA ویروس استخراج شده و به DNA تبدیل می‌شود و DNA به طور مکرر تکثیر می‌شود و افزایش میزان DNA در طی فرایند اندازه‌گیری‌ می‌شود. آنها سپس در گام بعد از کلرید منیزیم و سپس فیلتر کردن ویروس بر روی غشایی با بار منفی استفاده کردند. آنها توسط این روش توانستند در کمتر از یک ساعت عملیات پردازش را انجام دهند و میزان حضور ویروس‌ها را شناسایی کنند.

مرحله بعدی آزمایش این روش در نمونه‌های جمع‌آوری شده از مناطقی است که شیوع این بیماری زیاد است. محققان دو هدف از انجام این کار دارند: یکی این است که نشان دهند که این تکنیک برای تشخیص کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲  قابل استفاده است و دیگری نشان دادن اینکه این آزمایش را می‌توان برای بررسی نمونه‌هایی خارج از آزمایشگاه نیز استفاده کرد.

منبع : https://www.isna.ir/news/99052417367/

همرسانی خبر