//سازمان بهداشت جهانی: کرونا روی سلامت روانی میلیون ها نفر تاثیر گذاشته است

سازمان بهداشت جهانی: کرونا روی سلامت روانی میلیون ها نفر تاثیر گذاشته است

انتخاب : «تدروس آدهانوم گبریسیوس» تصریح کرد: کووید- ۱۹ علاوه بر نگرانی و ترس، روی سلامت روانی میلیون ها انسان تاثیر گذاشته و باعث مختل شدن خدمات بهداشت روانی شده است.

گبریسیوس اظهار کرد: این وضعیت ناشی از تدابیر محدودیتی اتخاذ شده در بسیاری از کشورها  و به تبع آن نبود تعامل بین مردم است.

مدیرکل بهداشت جهانی خاطرنشان کرد: حدود یک میلیارد نفر در حال حاضر از اختلالات روانی رنج می برند با این حال ، مراقبت های پزشکی با کیفیت در دسترس اقلیت مردم است.

منبع : entekhab.ir/002Oea

همرسانی خبر