//سازمان جهانی بهداشت: ۸۰۰ میلیون کودک در جهان، قادر به شست وشوی دست های خود در مدارس نیستند

سازمان جهانی بهداشت: ۸۰۰ میلیون کودک در جهان، قادر به شست وشوی دست های خود در مدارس نیستند

انتخاب : سازمان جهانی بهداشت (WHO) و صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF) در گزارشی اعلام کردند: بیش از ۸۰۰ میلیون کودک در جهان قادر به شست وشوی دست های خود در مدارس نیستند.

در گزارش مشترک سازمان جهانی بهداشت و صندوق کودکان ملل متحد آمده است: بیش از ۸۰۰ میلیون کودک در سراسر جهان قادر به شست وشوی دست های خود در مدارس نیستند این درحالیست که در دستورالعمل های مربوط به بازگشایی مدارس در دوران همه گیری بیماری کووید-۱۹ بر رعایت بهداشت به منظور کاهش احتمال انتقال بیماری تاکید و توصیه شده که مدارس در کنار اقدامات پیشگیرانه دیگر دانش آموزان را به شست وشوی مرتب دست ها ملزم کنند.

در این گزارش تاکید شده است: هرچند در ۶۰ کشور که با بالاترین تهدید سلامت و بحران بشردوستانه به دلیل همه گیری این بیماری مواجه هستند، از هر دو مدرسه در یک مدرسه دسترسی به آب سالم و رعایت بهداشت با محدودیت روبروست و از هر چهار مدرسه، سه مدرسه در شروع همه گیری بیماری با کمبود خدمات شست وشوی دست ها مواجه هستند.

حدود ۸۱۸ میلیون کودک در جهان به خدمات اولیه شست وشوی دست ها در مدارس دسترسی ندارند. از این میان، ۳۵۵ میلیون کودک که بیشتر آنان از ساکنان شمال آفریقا و غرب آسیا هستند به آب سالم دسترسی دارند اما از دسترسی به صابون محروم هستند. ۴۶۲ میلیون کودک دیگر به خدمات شستشوی دست وها دسترسی ندارند.

به گفته «تدروس آدهانوم قبریسوس» - دبیر کل سازمان جهانی بهداشت - دسترسی به آب سالم و خدمات بهداشتی در پیشگیری از عفونت و کنترل آن ضروری است.

منبع : entekhab.ir/002Nnh

همرسانی خبر