//شناسایی راهکار درمانی جدید برای کووید ۱۹

شناسایی راهکار درمانی جدید برای کووید ۱۹

آفتاب یزد : محققان توانستند یک روش درمانی جدید برای کووید ۱۹ شناسایی کنند که در آن از مولکول‌های کوچکی موسوم به پروتئاز برای مهار کردن ویروس "-2‌SARS-CoV " در بدن انسان استفاده می‌شود. این پروتئازهای ویروس که با عنوان
‏"۳‌CLpro"شناخته می‌شوند، هدف‌های دارویی مهمی محسوب می‌شوند زیرا در تولید مثل ویروس نقش حیاتی دارند. نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد مهار کننده‌های" ۳"CLpro توانایی مهار تولید مثل دو گونه ویروس
‏"MERS-CoV" و "2 - SARS-CoV " در سلول‌های کشت شده انسان و مدل جانوری MERS را دارند و یک داروی بالقوه برای مقابله با انواع ویروس کرونا هستند.

منبع : http://aftabeyazd.ir/?newsid=166907

همرسانی خبر