//شناسایی علائم جدید کرونا در کودکان

شناسایی علائم جدید کرونا در کودکان

آرمان ملي : هیات بهداشت دانشگاه کاردیف و ویل به مطالعه گسترده کمک کرده تا بینش جدیدی در مورد علائم کووید۱۹ در کودکان ارائه داده شود. برای انجام این مطالعه محققان آنتی‌بادی‌های کووید۱۹ کودکان را اندازه‌گیری می‌کنند. تاکنون آنتی‌بادی‌های بیش از ۱۰۰۰ کودک اندازه‌گیری شده است. 7درصد از کودکان پس از موج اول، آزمایش آنتی‌بادی مثبت نشان دادند. بیش از نیمی از کودکان هیچ علامتی گزارش نکردند. نتایج نشان داد که علائم گوارشی مانند اسهال و... بیشتر از علائم دیگر مشاهده‌ شده است. یافته‌ها نشان داد که کودکان زیر ۱۰سال به همان اندازه کودکان بزرگتر شواهدی از ابتلا به عفونت قبلی دارند و کودکان بدون‌علامت نیز به همان اندازه کودکان علامت‌دار آنتی‌بادی دارند.

منبع : www.armanmeli.ir

همرسانی خبر