//محققان درباره آلوده کردن افراد به منظور آزمایش واکسنهای Coronavirus بحث می کنند.

محققان درباره آلوده کردن افراد به منظور آزمایش واکسنهای Coronavirus بحث می کنند.

نيويورك تايمز : از این تکنیک ، که آزمایش چالش انسانی نامیده می شود ، برای ارزیابی سایر واکسن ها استفاده شده است.
برخی محققان پیشنهاد می كنند كه یك روش سریع برای مشاهده اینكه آیا واكسن ویروس كورونا باعث ایجاد ایمنی در افراد سالم می شود یا نه، آنها را به طور آگاهانه در معرض ویروس قرار بدهند. طرفداران می گویند این استراتژی ، که چالش انسانی نامیده می شود ، می تواند باعث صرفه جویی در وقت شود زیرا به جای انجام آزمایشات به روش معمول – منتظر ماندن برای اینکه افراد واکسینه شده طور طبیعی با ویروس مواجهه شوند - خودشان افراد را آلوده کنند.
از آزمایشات چالشی برای آزمایش واکسن های بیماری حصبه ، وبا ، مالاریا و سایر بیماری ها استفاده شده است.
برای مالاریا ، بازوهای داوطلبان در محفظه های پر از پشه قرار می گیرد تا توسط پشه گزیده و آلوده شوند. اما داروهای به اصطلاح نجات بخش برای درمان کسانی که بیمار شدند وجود دارد اما درمانی برای Covid-19 وجود ندارد.
به هر دو دلیل اخلاقی و عملی، ایده آزمایش های چالش برانگیز واکسن کروناویروس بحث های شدیدی را برانگیخته است.
سازمان بهداشت جهانی در پیش نویس گزارشی که ماه گذشته منتشر شد، اعلام کرد که کارآزمایی های چالشی می تواند اطلاعات مهمی را به همراه داشته باشد، اما این روش به دلیل پتانسیل coronavirus "برای ایجاد بیماری شدید و کشنده و انتقال زیاد آن" نگران کننده است.

منبع : https://www.nytimes.com/

همرسانی خبر