//مقارنه «ماه» و «مریخ» فردا رخ می دهد/ بهترین فرصت برای رصد مریخ

مقارنه «ماه» و «مریخ» فردا رخ می دهد/ بهترین فرصت برای رصد مریخ

 مهر : با توجه به اینکه تشخیص ستاره از سیاره در آسمان برای آماتورها با چشم غیر مسلح شاید دشوار است از این رو در برخی زمان‌ها در آسمان فرصتی پیش می‌آید که به راحتی فرق ستاره از سیاره را می‌توان تشخیص داد.

کارشناس نجوم با بیان اینکه در این روزها سیاره مریخ با زمین فاصله کمی دارد، بیان کرد: از این رو شرایط خوبی برای رصد این سیاره نسبت به سایر اوقات برای عموم مردم است.

مهرجو افزود: اوایل بامداد یکشنبه شانزدهم شهریور مقارنه ماه و مریخ به وقوع می‌پیوندد که فاصله این دو از یکدیگر به دو درجه می‌رسد و رصد آن با چند غیر مسلح به راحتی ممکن است.

به گفته کارشناس نجوم، مریخ در این روزها به دلیل نزدیکی به زمین نسبت به زمانهای دیگر از روشنایی بیشتری برخوردار است و در حد و اندازه‌های سیاره‌های دیگر پرنور دیده می‌شود که رنگ آن زرد_نارنجی است.

وی تاکید کرد: رصد این مقارنه و مریخ بدون تجهیزات نجومی در آسمان عاری از آلودگی نوری قابل رویت است.

منبع : mehrnews.com/xSDXS

همرسانی خبر