//منفی بودن تست، ردکننده ابتلا نیست

منفی بودن تست، ردکننده ابتلا نیست

آرمان ملی : متخصص بيماري‌هاي داخلي بيمارستان آيت‌ا... طالقاني گفت: به طور کلي تست‌هاي تشخيصي کرونا کاربردهاي مختلفي دارد و علاوه بر تاييد تشخيص، براي بررسي‌ دوره‌هاي مختلف بيماري، توسط پزشک درخواست مي‌شود. علي پيرصالحي با اشاره به اينکه دو نوع تست رايج تشخيصي آزمايشگاهي کرونا در دسترس است، اظهار کرد: تست‌هاي PCR که اسيد‌نوکلئيک ويروس را مورد بررسي قرار مي‌دهند و سنجش آنتي‌بادي‌ها که به بررسي آنتي‌بادي‌هاي IgM و IgG و اخيراً IgA مي‌پردازند. وي درباره کارکرد تست‌هاي PCRتوضيح داد: اين تست‌ها اسيد‌نوکلئيک ويروس را شناسايي مي‌کند و از طريق سواب حلق و نازوفارنکس از راه دهان و بيني نمونه‌گيري مي‌شود. علاوه‌بر روش استاندارد نمونه‌گيري به وسيله سواب از حلق و نازوفارنکس، در برخي موارد مشاهده مي‌شود که از روش شست‌وشوي حلق براي نمونه‌گيري استفاده مي‌شود که اين روش با خطاي زياد و نتايج کاذب همراه است. پيرصالحي ادامه داد: در روش مولکولي که تحت عنوان تست PCR انجام مي‌شود بسته به کيت مصرفي دو ژن يا سه ژن ويروس مورد بررسي قرار مي‌گيرد که در حال حاضر به دليل استفاده از کيت‌هاي مختلف و همچنين تاييد يا عدم تاييد مجدد گزارش‌هاي مشکوک، تفاوت در گزارش‌ها مشاهده مي‌شود و اهميت انجام اين آزمايش‌ها با نظر پزشک و در آزمايشگاه‌هاي مورد تاييد ارزش بيشتري پيدا مي‌کند.

دقت تست‌هاي PCR

عضو هيات علمي دانشگاه عنوان کرد: دقت تست‌هاي PCR در نمونه‌هاي تهيه شده از ترشحات ريه توسط نمونه‌برداري بيش از 90 درصد بوده و در ساير نمونه‌ها ، دقت آن بسته به نوع نمونه‌گيري، تيتر ويروس‌، نوع کيت مصرفي و‌... تحت‌تاثير قرار مي‌گيرد. وي دقيق‌ترين و ارزشمندترين تست شناسايي کوويد 19 را خصوصا در مراحل ابتدايي، تست هاي PCR دانست.پيرصالحي تست‌هاي ارزيابي تيتر آنتي‌بادي‌ها با کيت‌هاي سريع (Rapid test) را يکي ديگر از تست هاي در دسترس دانست و توضيح داد: اين تست‌ها به تست‌هاي سريع معروف هستند و از طريق خون انجام مي‌شود. نتيجه اين تست‌ها در عرض چند دقيقه مشخص مي‌شود. با اين وجود اين تست‌ها در مقايسه با تست‌هاي PCR و همچنين سنجش تيتر آنتي‌بادي‌ها داراي ارزش کمتري هستند و موارد منفي کاذب به دليل دقت و حساسيت پايين اين تست‌ها بسيار زياد است ولي با اين وجود مثبت بودن تست مي‌تواند به ميزان قابل‌توجهي براي کادر درمان ارزشمند باشد.

تست‌هاي تشخيصي کرونا

اين متخصص بيماري‌هاي داخلي درباره ساير تست‌هاي تشخيصي کرونا نيز گفت: يکي از تست‌هاي رايج، تست آنتي‌بادي يا پادتن‌هايي هستند که عليه ويروس ترشح مي‌شوند که اخيرا به شکل فراگيري رايج شده و اين تست‌ها زماني که آنتي‌بادي برعليه ويروس ترشح مي‌شود قابل‌شناسايي است. وي با اشاره به اينکه با استفاده از تست‌هاي آنتي‌بادي مي‌توان زمان بيماري را پيش‌بيني کرد اظهار کرد: با اين تست‌ها مي‌توانيم مراحل ابتدايي، حاد و بهبودي بيماري را شناسايي کنيم. اين تست‌ها به انواع مختلف‌IgA، IgM و IgG تقسيم مي‌شوند. به گفته اين استاد دانشگاه تست‌هاي IgM در واقع آنتي‌بادي يا پروتئين‌هايي هستند که بدن در ابتداي مواجهه با ويروس ترشح مي‌کند؛ لذا در مرحله ابتدايي افزايش پيدا مي‌کند و بالا بودن سطح آن نشان دهنده مراحل ابتدايي و يا حاد کروناست. وي افزود: اين آنتي‌بادي معمولا از روز هفتم شروع به افزايش مي‌کند با اين وجود، در بسياري از افراد علي رغم ابتلا به ويروس اين آنتي‌بادي‌ها با روش‌هاي موجود قابل‌شناسايي نيست لذا منفي بودن سنجش تيتر آنتي‌بادي دليل بر رد گزارش مثبت مولکولي يا ناديده گرفتن علائم باليني نمي‌شود و تفسير اين موارد بايد توسط پزشک انجام شود.

تست‌هاي IgG

متخصص بيماري‌هاي داخلي همچنين درباره‌ تست‌هاي IgG توضيح داد: به طور معمول از روز 14 بعد از ابتلا به کرونا، بدن عليه اين ويروس آنتي‌بادي به نام IgG ترشح مي‌کند که اين آنتي‌بادي مي‌تواند تا حدودي ايمني نسبي عليه اين ويروس ايجاد کند. نتيجه اين تست‌ها بستگي به ايمني‌اي که در بدن عليه اين ويروس ايجاد مي‌شود، دارد، ولي درباره اين موضوع که ماندگاري اين پادتن‌ها به چه ميزان است هنوز اطلاعات کافي در دسترس نيست. وي در پاسخ به اين سوال که ميزان دقت تست‌هاي شناسايي ويروس کوويد19 در مراحل مختلف بيماري چگونه ارزيابي مي‌شود، توضيح داد: مطالعات روي تست‌هاي IgM و IgG نشان مي‌دهد که اين تست‌ها در هفته اول خيلي کمک‌کننده نيستند و در هفته اول نهايتا 30 درصد از بيماران با اين تست‌ها شناسايي مي‌شوند ولي از هفته دوم به بعد تقريبا تا 70 درصد دقت شناسايي بالا رفته و از هفته سوم به بعد چيزي حدود 90درصد، دقت افزايش مي‌يابد لذا در مراحل اوليه بيماري، انجام تست‌هاي IgM و IgG توصيه نمي‌شود. با اين وجود در مواردي که تيتر آنتي بادي پايين باشد ممکن است نتيجه منفي گزارش شود.

مثبت شدن تست‌هاي آنتي‌بادي‌

پيرصالحي درباره مثبت شدن تست‌هاي آنتي‌بادي‌ نيز خاطرنشان کرد: اگر چنانچه IgGو IgMبالا باشد نشان‌دهنده اين موضوع است که بيمار در مراحل حاد بيماري قرار دارد، ولي در مواردي که صرفا تست IgG بالا باشد، بيمار وارد فاز بهبودي شده است. متخصص بيماري‌هاي داخلي در بخش ديگري نيز توضيح داد: نتيجه تمامي تست‌هايي که انجام مي‌شود مي‌تواند مثبت کاذب يا منفي کاذب شوند ولي اين موضوع که اين تست‌ها در چه بازه زماني در طول بيماري انجام شود در تفسيرها مهم است. تفسير چگونگي نتيجه تمامي تست‌ها با پزشک است و در بعضي از موارد ممکن است فرد دچار بيماري خفيف شده باشد ولي آنتي‌بادي‌ها مثبت نشوند، بنابراين تمامي اين موارد بايد با ملاحظات خاصي انجام شود. به طور کلي تکنيک، زمان ابتلا و فردي که نمونه گيري را انجام مي‌دهد در پاسخ مثبت و منفي کاذب اثر‌گذار است. پرهيز از انجام تست‌هاي خودسرانه از مهم‌ترين توصيه‌هايي بود که پيرصالحي بر ضرورت توجه به آن از سوي مردم تاکيد کرد و افزود: ممکن است تفسير اين گزارشات فرد يا کادر درمان را گمراه کند. تست‌هاي تشخيصي کرونا صرفا با نظر پزشک متخصص و يا گروه پزشکي بايد انجام شود. وي در توضيح اينکه از چه زماني مي‌توان از تست‌هاي آنتي‌بادي استفاده کرد نيز گفت: تست‌هاي آنتي بادي بايد به صلاح‌ديد پزشک انجام شود. اگر چنانچه تست pcr فردي منفي باشد ولي علائم بيماري وجود داشته باشد براي اطمينان از احتمال ابتلا به کرونا تست‌ها آنتي‌بادي مي‌تواند کمک کننده باشد.اين متخصص بيماري‌هاي داخلي تاکيد کرد: به طور کلي کادر درمان به دليل نتايج کاذب تست‌ها صرفا وابسته به نتيجه نهايي تست‌ها نيستند و از فاکتورهاي ديگري نيز بهره مي‌برند؛ به طور مثال تست‌هايي وجود دارند که ردپاي بيماري کرونا را در بيماران علامت‌دار نشان مي‌دهد. همچنين تظاهرات سي تي اسکن در خيلي از اين بيماران به صورت تيپيک است؛ يعني با کمک يافته‌هاي راديولوژي مي‌توان وجود بيماري را در افراد تشخيص داد؛ چراکه به صورت بيولوژيک اين موارد در پيگيري‌ها موثر است.

قابل‌توجه بودن تست‌ها

پيرصالحي با اشاره به اينکه تست‌ها به ميزان قابل توجهي مي‌تواند موثر باشد خاطرنشان کرد: اگر چنانچه تست‌ها مثبت باشد اين مهم مي‌تواند در تاييد تشخيص‌ها موثر‌تر واقع شود ولي منفي بودن تست به هيچ عنوان رد کننده ابتلا به بيماري نيست. اين عضو هيات علمي دانشگاه يکي از مشکلات و چالش‌هاي تست‌ها را انجام خودسرانه توسط افراد دانست و تاکيد کرد: عددها ممکن است عددهاي مبهمي باشند يا فرد علائم داشته باشد اما تست منفي باشد؛ بنابراين بايد تمامي ملاحظات مورد تفسير قرار گيرد ولي به طور کلي براي بيماران حاد منتظر تست‌ها نمي‌مانيم و با علائم کلي و آزمايشات مختلف و به صورت تجميعي اين اقدامات انجام مي‌شود.

منبع : http://www.armanmeli.ir/

همرسانی خبر