//موج دوم کرونا و خشونت خانگی

موج دوم کرونا و خشونت خانگی

آفتاب يزد : همگی ما گمان میکردیم بیماری کرونا عمرش در بهار تمام شده و بارو بندیلش را از ایران مان جمع خواهد کرد، اما شاهد بودیم با آمدن تابستان و تلاش برای بی‌تفاوت نشان دادن خودمان به ویروس موسوم به منحوس این بار در موج دوم تاثیر سهمگین‌تری بر جامعه گذاشته و بسیاری از مردم را خانه نشین و حتی در مدلهای خفیف و قوی به قرنطینه خانگی و بیمارستانی برد.در این میان یکی از موضوعاتی که مجددا همانند نوروز سال جاری قابل توجه است (خشونت خانگی) می‌باشد. خشونت خانگی واژه‌ای است که میتوان گفت عموم جامعه در شش ماه گذشته بیش از هر زمانی آن را شنیده‌اند از اخبار هولناک قتل‌های ناموسی گرفته تا اخبار شکایات زناشویی در دادگاه‌های حل اختلاف محلی، که حالا مجددا از گوشه و کنار شهر و کشورمان خبرهایی مبنی بر درگیری‌های فیزیکی خانگی و محلی که گاه منجر به ضرب و جرح نیز می‌شود. اکنون بیش از هر زمانی در وضعیت موجود لازم است روانشناسان و مددکاران اجتماعی و حتی ریش 
سفیدان محلی با حضور همدلانه به کمک کادر درمان بیایند، برهیچکس پوشیده نیست که روان درمانگران
و تسهیلگران اجتماعی نیز نیاز به کسب درآمد و اخذحق مشاوره فردی و گروهی دارند اما اکنون زمانی است که می‌توانند در غالب طرح‌های مدت دار و حتی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و ابزار‌های اینترنتی مشاوره‌های ارزان قیمت و حتی رایگان به مراجعین ارائه نمایند تا تاثیر آن باعث شود کادر درمان علاوه بر تلاش برای مبارزه با ویروس کووید 19 مسئله رسیدگی به مشکلات پیش آمده با عنوان خشونت خانگی را حداقل کمتر لمس کنند.اکنون هر کدام ما لازم است سفیرانی باشیم تا با پیامی، کلامی یا معرفی فردی تاثیرگذار از اختلافات خانوادگی و زناشویی پیشگیری نماییم تا در کنار هم از این مرحله حساس اجتماعی عبور کنیم.

منبع : http://aftabeyazd.ir/

همرسانی خبر