//نحوه اثرگذاری عوامل ژنتیکی بر درمان کووید ۱۹

نحوه اثرگذاری عوامل ژنتیکی بر درمان کووید ۱۹

آفتاب يزد : محققان دریافتند عوامل ژنتیکی بر نحوه واکنش افراد مختلف نسبت به داروهای کووید ۱۹ اثرگذار است. در این تحقیقات مجموعه‌ای از داروهای مورد استفاده برای درمان کووید ۱۹ از جمله هیدروکسی کلروکین، رمدسیویر، توسیلیزومب و استروییدها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و مشخص شد تغییرات ژنتیکی مختلفی وجود دارند که موجب تغییر نحوه متابولیسم دارو در بدن بیمار می‌شوند و فرایند درمان کووید ۱۹ را تحت تاثیر قرار می‌دهند. این تغییرات ژنتیکی می‌توانند موجب افزایش ریسک ناسازگاری و عوارض جانبی شوند.به اعتقاد محققان ارزیابی خطر استفاده از این روش‌ها امری پیچیده است؛ زیرا بیماران مبتلا به کووید ۱۹ معمولا داروهای مختلفی را مصرف می‌کنند و دارای عوامل زمینه‌ای هستند که می‌تواند موجب کاهش میزان اثرگذاری دارو شود.با توجه به این که داروهای مورد استفاده برای درمان کووید ۱۹ مراحل اولیه آزمایشات بالینی را سپری می‌کنند، اطلاعات مربوط به تاثیر عوامل ژنتیکی بر این داروها بسیار محدود است. با وجود این محققان توانستند نشانگرهای ژنتیکی متعددی را شناسایی کنند که زمینه را برای افزایش اثرگذاری و ایمنی داروها فراهم می‌کنند.به اعتقاد محققان برای این که بتوان آزمایشات ژنتیکی را به عنوان بخشی از فرآیند درمان بیماران مبتلا به کووید توصیه کرد، انجام تحقیقات بیشتر، امری ضروری است.

منبع : http://aftabeyazd.ir/?newsid=168713

همرسانی خبر