//نیاز به تهویه مکانیکی در کودکان مبتلابه کووید-۱۹

نیاز به تهویه مکانیکی در کودکان مبتلابه کووید-۱۹

ایسنا : محققان کشور برای کمک به بررسی بهتر وضعیت کودکان مبتلا به کووید-19، میزان نیاز آن‌ها به شیوه‌های مختلف تنفس مکانیکی یا تنفس با دستگاه را ارزیابی کرده‌اند.

 بررسی‌ها نشان می‌دهند که تعداد قابـل تـوجهی از مبتلایان به بیماری کرونا یا کووید-19، در روند بیماری خود دچار نارســایی تنفســی و وضعیت اصطلاحاً هیپوکسیک یا نرسیدن اکسیژن کافی به بدن می‌شوند. در این میان، بعضـی از بیمـاران حتی دچـار انـواع هیپوکسی مقاوم به درمان با روش‌های اکسیژن درمـانی معمول مانند اسـتفاده از کـانولای بینـی، ماسـک و هـود اکسیژن می‌شوند. بر این اساس این گروه از بیماران ممکن اسـت نیـاز به یکی از روش‌های تهویه مکانیکی پیـدا کننـد که می‌تواند تهاجمی و یا غیرتهاجمی باشد.

به گفته متخصصان، تهویـه مکانیکی غیر تهاجمی به روش‌هایی اطلاق می‌شود کـه بیمار نیاز به تعبیه راه هوایی ندارد و کمـک تهویه‌ای از طریق راه‌های هوایی طبیعی بیمار با کمک دستگاهی که هوا را با فشار مثبـت تنظیم‌شده ارائـه می‌دهد، انجـام می‌شود. این روش تهویه غیر تهـاجمی نیـاز به‌نوعی از ماسک خواهد داشت که بینی، دهان و بینـی، صـورت و یـا تمام سر بیمار را در برمی‌گیرد. اما در بیمارانی که با وجود استفاده از درمان‌های دارویی مناسب و نیز روش‌های تهویه و اکسیژن‌رسانی غیرتهــاجمی همچنــان دچــار کــاهش غیــر قابــل قبــول سطح اکسیژن خون باشند به‌ناچار از روش‌های تهویـه تهاجمی با استفاده از ورود لوله‌ها و وسایل خاص به بدن بیمار استفاده می‌شود.

در این میان کودکان مبتلابه بیماری فوق دارای وضعیت ویژه‌ای هستند و بایستی در خصوص نوع تهویه مورد استفاده با دقت بسیار زیادی برای آن‌ها عمل کرد. در این خصوص، یک تیم پژوهشی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی شیراز مطالعه‌ای را انجام داده‌اند که در آن مقوله تهویه مکانیکی تهاجمی و غیر تهاجمی در کودکان مبتلابه کووید 19 به تفصیل بررسی شده است.

در این مطالعه، محققان به‌مرور ساختارمند مقالات منتشرشده در مورد کودکان مبتلابه کووید-19 که نیازمند نوعی از تهویه مکانیکی تهاجمی یا غیر تهاجمی بودند، پرداخته و برای این کار از پایگاه‌های اینترنتی مختلفی نظیر SID، Iran Medex، Magiran، PubMed و Google Scholar استفاده کرده‌اند.

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که کودکان بستری به دنبال ابتلا به بیماری فوق، تا حدود 15 درصد از موارد نیاز به‌نوعی از تهویه مکانیکی پیدا کرده‌اند.

آن‌گونه که محمدصادق رضایی، استاد و محقق مرکز تحقیقات عفونی اطفال دانشگاه علوم پزشکی مازندران و همکارانش می‌گویند، «طبق بررسی‌های ما، درمجموع 1709 کودک بستری وارد مطالعه شدند و 15 درصد از آن‌ها به یکی از روش‌های تهویه مکانیکی نیاز پیدا کردند».

آن‌ها افزوده‌اند: «همچنین در 302 کودک دچـار بیمـاری شدید و یا نیازمنـد مراقبت ویژه، تهویه مکانیکی غیرتهاجمی و تهاجمی به ترتیب در 72 مورد و 71 مورد انجام شده است. مرگ‌ومیر نیز در 1.3 درصد از مجموع بیماران و 4.1 درصد از کودکان بدحال رخ داده بود».

بر اساس این یافته‌ها، اگرچه مقدارهای گزارش‌شده برای مرگ‌ومیر کودکان نسبت به میزان مرگ گزارش‌شده در بزرگ‌سالان کمتر است، اما با توجه به حساسیت‌های دیگری که این کودکان با آن مواجه هستند، بایستی آن‌ها را به شکلی خاص مورد توجه قرار داد.

این نتایج علمی پژوهشی در نشریه‌ای به نام «مجلـه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران» منتشر شده‌اند.

منبع : https://www.isna.ir/news/99081006430/

همرسانی خبر