//هشدار سازمان بهداشت جهانی نسبت به خوردن ادرار شتر

هشدار سازمان بهداشت جهانی نسبت به خوردن ادرار شتر

به گزارش پالانيوز، سازمان بهداشت جهانى WHO به ادرارخواران شتر هشدار داد كه كروناويروس مديترانه‌ای مرس MERS از راه خوردن ادرار شتر انتقال می‌یابد.

براساس اين گزارش، شتر ناقل اپیدمی قبلی کرونای مرس MERS هست.

منبع: https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/faq/en/

همرسانی خبر