//هشدار سازمان بهداشت جهانی درباره کرونا در اروپا: خطر تجدید حیات دوباره اپیدمی دور از ذهن نیست

هشدار سازمان بهداشت جهانی درباره کرونا در اروپا: خطر تجدید حیات دوباره اپیدمی دور از ذهن نیست

انتخاب : بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، اروپا از زمان کاهش محدودیت های کرونابه طور متوسط ​​روزانه بیش از ۲۶،۰۰۰ مورد ابتلا به کرونا بوده است.

هانس کلوگ ، رئیس بخش اروپای سازمان بهداشت جهانی اظهار داشت: این افزایش آمار ابتلا را می توان تا حدودی با این واقعیت توضیح داد که مقامات فقط برخی از محدودیت ها را رعایت کرده اند و مردم رعایت موارد بهداشتی را رها کرده اند.

وی افزود: اروپا با ۳.۹ میلیون مورد کرونا ۱۷ درصد از کل آمار جهان را به خود اختصاص داده است. این در حالیست که اروپا پس از شیوع اولیه ویروس و ضربه سختی که خورد، در سرکوب این ویروس گامهای بلندی برداشت. باید بدانیم که خطر تجدید حیات دوباره ویروس و شیوع گسترده آن در اروپا هرگز دور از ذهن نیست.

به گفته وی، از زمان لغو محدودیت ها موارد جدید هر هفته به طور مداوم در اروپا در حال افزایش است. در هفته اول آگوست اروپا ۴۰،۰۰۰ مورد بیشتر در مقایسه با هفته اول ژوئن ، ثبت کرده است.

کلوگ ادامه داد: چالش مهم این است که شیوع ویروس اکنون با فراوانی بیشتری و غالباً در محیط های بسته در اروپا رخ می دهد.

منبع : entekhab.ir/002OG8

همرسانی خبر