//همه‌گیری‌ها چه زمانی به پایان می‌رسند؟

همه‌گیری‌ها چه زمانی به پایان می‌رسند؟

انتخاب : دولت ها در مواجهه با کرونا سه گزینه پیش رو دارند ۱_باشتاب برخورد کنند ۲_ به تعویق بیاندازنند و واکسیناسیون کنند ۳_ هماهنگ باشند و آن را از بین ببرند. در روش اول دولت ها اجازه می‌دهند مردم در کمترین زمان در معرض ویروس قرار گیرند، در این روش صدها میلیون نفر می‌میرند یا با سیستم ایمنی بدنشان نجات پیدا می‌کنند. بعد از آن ایمنی گله ای ایجاد می‌شود. در روش دوم دولت ها جریان شیوع را کند می‌کنند و به دانشمندان فرصت تولید واکسن می‌دهند،در این روش دولت ها افراد حامل بیماری را شناسایی و قرنطینه میکنند با این شیوه کشته‌ها به صدها هزار نفر کاهش می‌یابد، بعد ازاستفاده ازواکسن ایمنی گله ای ایجاد می‌شود. در روش سوم ویروس را از طریق قرنطینه، فاصله گذاری اجتماعی و محدودیت سفر در همه جهان به صورت همزمان کنترل می‌کنیم. راه حل اول بسیار سریع،اما می‌تواند به فاجعه ای جهانی بدل شود. هماهنگی جهانی می‌تواند راه حل سریعی باشد اما تقریبا غیرممکن است. بهترین راه واکسیناسیون همراه باحداکثر هماهنگی است.

شیوع ویروس کرونا در جهان تا کنون بیش از ۱.۴ میلیون نفر را به بیماری کووید ۱۹ مبتلا کرده و افزون بر ۸۳ هزار تن را به کام مرگ فروبرده است؛ روز به روز نیز به شمار کشورهایی که وارد دوره قرنطینه می‌شوند، افزوده می‌شود و تعداد بیشتری از مردم به دلیل بیکاری ناخواسته فقیرتر و افسرده‌تر می‌شوند. این وضعیت بغرنج کی به پایان می‌رسد؟

برای دیدن ویدیو به لینک زیر مراجعه کنید :

منبع : entekhab.ir/002KV1

همرسانی خبر