//وضعیت قرمز تهران و ضرورت تعامل دولت و شهرداری

وضعیت قرمز تهران و ضرورت تعامل دولت و شهرداری

آرمان ملي : سید محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران/ بعد از گذشت شش‌ماه که شيوع کرونا در کشور مورد توجه قرار گرفت و پنج‌ماه و 10 روز است که مردم تهران با ويروس کوويد 19 مواجه شده‌اند، حال اين کلانشهر در وضعيت قرمز قرار گرفته است. همان‌گونه که شاهد بوديم با همکاري و همياري مردم در عيد نوروز، جمعيت 10ميليون نفري اين کلانشهر رسم سفر، خريد نوروزي و مراودات خانوادگي را بر خود منع کردند و به‌دليل توجهي که به ابعاد خطر پيدا کرده بودند، تا روز 15 فروردين از خانه‌ها خارج نشدند. حتي بسياري از خانواده‌ها تا ماه‌ها پدر و مادر، فرزند، افراد فاميل را نديدند و اين همکاري و همدلي موجب شد که آمار مبتلايان در پايتخت و به تبع آن در کشور با کاهش چشمگيري روبه‌رو شود. ظاهرا بعد از پنج و شش ماه، مردم خسته شده‌اند و برخي احساس مي‌کنند که مرگ فقط براي همسايه است و افرادي که بيماري زمينه‌اي دارند، کرونا تهديد جدي براي آنهاست. متاسفانه اين باور غلط سبب شده که تهران به‌مانند 14 استان ديگر در وضعيت قرمز قرار بگيرد و بار ديگر در پايتخت با کمبود تخت‌هاي بيمارستاني مواجه باشيم. تا اواخر ارديبهشت، هر روز تعدادي از بيمارستان‌ها، بخش بيماران کرونايي را جمع مي‌کردند و اين بهترين خبر بود، اما مجددا اين بخش‌ها دوباره فعال شده‌اند. در تهراني که 12هزار تخت بيمارستاني براي بيماران مبتلا به کرونا در نظر گرفته شده بود، در پيک کرونا اين ميزان به 32هزار تخت بيمارستاني رسيد، اما در نيمه ارديبهشت تقريبا اين تعداد به همان آمار تخت‌هاي اوليه (12هزار) رسيد. در اين شرايط که پايتخت ايران به وضعيت قرمز رسيده، برخي از حواشي به اين موضوع دامن مي‌زند و از نظرات شهردار تهران بهره گرفته نمي‌شود. ما چندي پيش يک اتفاق خوب را شاهد بوديم که بعد از 15 سال دوباره شهردار تهران در جلسات هيات دولت حضور داشت و ثمرات خوبي را نيز براي شهر تهران رقم زد. همکاري دولت در بحث‌هاي مترو و تلاش‌هايي که درباره اتوبوس‌هاي شهري صورت گرفت، مورد رضايت شهرداري و شوراي شهر تهران بود. همچنين برخي از ساخت‌وسازها و اتفاقاتي که در منطقه 22 تهران در رابطه با طرح تفصيلي و طرح جامع و ... رخ داد، باعث شد شهرداري و شوراي شهر تهران با دولت آقاي روحاني از سال 96 به بعد، به يک همکاري، تفاهم، رفت‌و‌آمد و رفاقت قابل‌توجه برسند. اطمينان دارم که رئيس‌جمهور در يک‌سال باقي‌مانده از زمان دولتش، از امتياز همکاري با شهرداري چشم‌پوشي نخواهد کرد، زيرا همکاري دولت و شهرداري قابل چشم‌پوشي نيست. براي پايتخت که هم‌اکنون در وضعيت قرمز کرونايي قرار گرفته، کدورت‌ها بايد در جهت يک همکاري و همياري برطرف شود. حيف مي‌دانم که دولت آقاي روحاني و شهرداري از امتياز همکاري ميان خودشان چشم‌پوشي کنند. مسائل و مشکلات تهران آنقدر عظيم است که فقط در صورت همکاري، رفاقت و همدلي نهادهاي مهمي همچون دولت و شهرداري مي‌توان به نتيجه مطلوب دست يافت و هميشه براي نقار و فاصله بهانه فراوان است و در شرايط فعلي وقت اين فاصله‌ها نيست.

منبع : http://www.armanmeli.ir/

همرسانی خبر