/پیش بینی ها و پیامدها

پیش بینی ها و پیامدها

معلمان در دست‌انداز آموزش مجازی | افزایش مسئولیت خانواده‌ها و کاهش قدرت یادگیری دانش‌آموزان

معلمان در دست‌انداز آموزش مجازی | افزایش مسئولیت خانواده‌ها و کاهش قدرت یادگیری دانش‌آموزان

همشهری : آموزش مجازی، مسئولیت خانواده‌ها را بیشتر و قدرت یادگیری دانش‌آموزان را کمتر کرده است. دانش‌ ...
تاثیر پاندمی “کووید-۱۹” بر مهاجرت تحصیلی شرق آسیایی‌ها

تاثیر پاندمی “کووید-۱۹” بر مهاجرت تحصیلی شرق آسیایی‌ها

ایسنا : بسیاری از دانشجویان شرق آسیا به دلیل بحران کرونا، از ادامه تحصیل در خارج از کشور منصرف شدند. ...
«کرونا» فروش «فناوری‌های پوشیدنی» را افزایش داد

«کرونا» فروش «فناوری‌های پوشیدنی» را افزایش داد

ایران : با شیوع کرونا بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشورهای جهان تحت تأثیر کووید۱۹ قرار گرفت و صنعت فناور ...
مشکل آموزش مجازی درس‌های عملی دانشجویان است

مشکل آموزش مجازی درس‌های عملی دانشجویان است

ایسنا : عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ضمن بیان اینکه مشکل آموزش مجازی ما ...
آموزش مجازی در بلند مدت دانشجویان را منزوی خواهد کرد

آموزش مجازی در بلند مدت دانشجویان را منزوی خواهد کرد

ایسنا : رییس دانشگاه تربیت مدرس از تشکیل کارگروه مطالعات آموزش عالی دوران کرونا و پسا کرونا خبر داد ...
بررسی عملکرد بخش “فناوری” کشورهای مختلف در دوران شیوع “کرونا”

بررسی عملکرد بخش “فناوری” کشورهای مختلف در دوران شیوع “کرونا”

ایسنا : ماهها است که افراد سراسر جهان با کابوسی به نام “کووید-۱۹&; از خواب برمی‌خیزند و م ...
کیفیت ارائه خدمات اینترنتی، تاثیرگذار بر جذابیت آموزش مجازی

کیفیت ارائه خدمات اینترنتی، تاثیرگذار بر جذابیت آموزش مجازی

ایسنا : عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا با اشاره به مشکلات نرم‌افزاری آموزش غیر حضوری افزود: یکی از ...
“کرونا” آموزش عالی ما را یک پله جلو برد

“کرونا” آموزش عالی ما را یک پله جلو برد

ایسنا : عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور گفت: شیوع کرونا ویروس اگر چه خسارات جبران ناپذیری از خود بر ج ...
کشورهای مختلف چگونه میراث کرونا را حفظ می‌کنند؟

کشورهای مختلف چگونه میراث کرونا را حفظ می‌کنند؟

ایسنا : هر یک با زبان خودشان به گونه‌ای از مردم شهر یا کشورشان می‌خواهند تا تجربه‌های خود را ثبت کنن ...
اهمیت آموزش الکترونیکی در عصر کرونا و پساکرونا بررسی می شود

اهمیت آموزش الکترونیکی در عصر کرونا و پساکرونا بررسی می شود

ایسنا : اهمیت آموزش و یادگیری الکترونیکی در سازمان ها در عصر کرونا و پساکرونا در اولین کنفرانس ملی آ ...