//چرا تولید واکسن کرونا، ۱۸ ماه زمان می‌برد؟

چرا تولید واکسن کرونا، ۱۸ ماه زمان می‌برد؟

به نظر زمان یک‌سال و نیم برای تولید واکسن طولانی باشد اما اگر واکسن تا آن زمان آماده شود سریعترین تولید واکسن در تاریخ بشر خواهد بود

🔻آزمایش واکسن ۴ مرحله دارد
۱_واکسن به تعداد محدودی انسان بالغ سالم تزریق می‌شود و این افراد برای چند ماه تا یکسال برای عوارض جانبی پایش می‌شوند. واکسن های کرونا فعلا در این مرحله هستند.

۲_گروهی بزرگتر با چند صد انسان بالغ در آزمایش شرکت می‌کنند، برخی از آنها از گروه‌های در خطر ابتلا به ویروس خواهند بود، دانشمندان روی دوز مورد استفاده و نوع تزریق آن تحقیق می‌کند، این مرحله بین چند ماه و حتی تا دوسال طول میکشد

۳_واکسن روی ده‌ها هزار نفر آزمایش می‌شود تا عوارض حانبی که در گروههای کوچک دیده نشد پیدا شود و کارآمدی واکسن بررسی می‌شود

۴_تولید کننده موظف است مدام کارآمدی واکسن را آزمایش کند و هرگونه ناکارآمدی را گزارش دهد یا نسخه های بروز را متناسب با جهش ویروس آماده کند

🔻آزمایش واکسن ضروری است و عجله در آن می‌تواند مرگبار باشد /

منبع: #TRT ( 4:37

همرسانی خبر