//چه تدابیری برای مراقبت از بی خانمان ها و کنترل انتقال ویروس توسط آنها باید اندیشیده شود؟

چه تدابیری برای مراقبت از بی خانمان ها و کنترل انتقال ویروس توسط آنها باید اندیشیده شود؟

موسسه ملي تحقيقات سلامت : براي پیشگیری از انتقال بیماری کووید 19در بین افرادی که بی خانمان هستند، نیاز به همکاری بخش های مختلف است و ادامه ارائه خدمات به این افراد بسیار مهم است. باید سرپناهی موقت که قادر به ارائه خدمات و تجهیزات مناسب باشد در اختیار افراد بی‌خانمان قرار گیرد. در این مکان ها باید فضایی برای جداسازی افرادی که از نظر انتقال بیماری کووید 19 مثبت هستند در نظر گرفته شود. همچنین مکان های قرنطینه برای افرادی که منتظر آزمایش هستند یا کسانی که می دانند در معرض ویروس کرونا قرار گرفته اند و مکان های محافظ برای افرادی که بیشترین خطر کووید 19 را دارند در نظر گرفته شود.  

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.

منبع : www.nihr.tums.ac.ir

همرسانی خبر