//کرونا به کلیه‌ها آسیب می‌زند

کرونا به کلیه‌ها آسیب می‌زند

آفتاب یزد : رئیس انجمن اورولوژی ایران، با اشاره به بیماری کرونا که مجاری تنفسی را درگیر می‌کند، گفت: در ابتدا گفته می‌شد این ویروس دستگاه ادراری را درگیر نمی‌کند که در گزارش‌های بعدی این موضوع تایید شد. عباس بصیری در ادامه به وضعیت بیماری‌های اورولوژی در کشور اشاره کرد و افزود: سنگ‌های ادراری ۳۰ درصد فعالیت‌های رشته اورولوژی را در کشور تشکیل می‌دهد. بعد از آن، بیماری‌های پروستات هستند که در مجموع ۵۰ درصد فعالیت‌های این رشته را شامل می‌شوند و ۵۰ درصد بقیه را سایر بیماری‌های اورولوژی تشکیل می‌دهد.رئیس انجمن اورولوژی ایران، در ادامه به شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: در ابتدا که این بیماری آمده بود، عنوان می‌شد که مجاری تنفسی را درگیر می‌کند و ارتباطی به دستگاه ادراری ندارد. در حالی که در گزارش‌های بعدی تاکید شد که این ویروس در دستگاه ادراری نیز وجود دارد و موارد حاد بیماری‌های کلیوی ناشی از کرونا گزارش شده است.

منبع : http://aftabeyazd.ir/?newsid=168544

همرسانی خبر