ویروس کرونا ۴ روز روی اسکناس‌‌ها باقی می‌‌ماند

انتخاب : دانشکده بهداشت و مؤسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه تهران درباره میزان ماندگاری ویروس کرونا روی کاغذها و نحوه پاکسازی کتاب‌‌ها از ویروس کرونا توصیه‌‌هایی ارائه کرد. ایمن و پاکیزه نگه داشتن کتاب‌‌ها و…