زدن چه ماسک‌هایی از نزدنشان بهتر است؟

ایسنا : یک مطالعه جدید نشان داده است که همه ماسک ها با جنس های مختلف قطعا برای جلوگیری از شیوع بیماری برابر نیستند. دانشمندان دانشگاه "دوک" تکنیک ساده ای را برای آزمایش اثربخشی پارچه…

محققان دانشگاه تورنتو: پاستوریزه کردن شیر مادر می‌تواند…

ایسنا : در یک مطالعه جدید که در نوع خود اولین است، محققان می گویند ممکن است پاستوریزه کردن شیر مادر بتواند منجر به غیر فعال شدن کروناویروس جدید شود. محققان دانشگاه تورنتو و موسسه…